Rosskopf, Rothkopf und Stolzenberg

Rosskopf.
16.02.2019

rosskopf-rothkopf-stolzenberg-009.jpg