Rosskopf, Rothkopf und Stolzenberg

Brotzeit mit Blick auf´s Hintere Sonnwendjoch.
16.02.2019

rosskopf-rothkopf-stolzenberg-028.jpg